1000

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 4 (1925) okładka numeru lutowego.
[Grodno, przed lutym 1925]

Za życzenia noworoczne, które wielu Szan[ownych] Czytelników przesłało "Rycerzowi" z okazji Nowego Roku, składamy na tym miejscu serdeczne przez Niepokalaną "Bóg zapłać".

Przepraszamy najmocniej, zwłaszcza Sz[anownych] Czytelników z zagranicy, że numer styczniowy otrzymali z grubym opóźnieniem, ale nie przewidywaliśmy, iż napływ nowych Prenumeratorów będzie tak wielki, że nakład 15 000 egz[emplarzy] nie wystarczy "na pierwszy ogień". A jednak tak było. Toteż zaraz wyszedł drugi i trzeci nakład. Numer lutowy zaokrąglamy wobec tego do 20 000 egz[emplarzy]. - Cześć Niepokalanej, że raczy posługiwać się tak skromnym pisemkiem.

Prosimy o zaznaczanie pokrótce na czekach i przekazach, na jaki cel pieniądze się wysyła.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]