1005

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 4 (1925) okładka numeru majowego.
[Grodno, przed majem 1925]

Wreszcie czynimy zadość życzeniu Szan[ownych] Czytelników, by "Rycerza" częściej wydawać, albo go powiększyć i dodajemy jeszcze 8 stron. Łącznie z tym powiększeniem cena pojedynczego numeru wyniesie 15 gr, a roczna przedpłata 1 zł 50 gr. Jest to jednak zawsze, jak już nieraz zaznaczaliśmy, tylko norma. Więc każdy, ktokolwiek tylko tego sobie życzy, bez względu na stan materialny, "Rycerza" stale otrzymywać i czytać może. Kogo nie stać na przesłanie tak skromnej przedpłaty, niechaj o tym nas zawiadomi, a chętnie "Rycerza" zupełnie bezpłatnie wyślemy. Kto może, niechaj przyśle, ile może. Kwoty ponad wskazaną wyżej normę wpisujemy na listę ofiar. Nikt więc z powodu tej podwyżki nie będzie zmuszony rozstać się z Niepokalanej "Rycerzem".

Dopłata do końca roku 35 gr. - Wielu jednak już z początkiem roku przesłało nawet grubo więcej.

Noworoczny ruch trwał w Wydawnictwie tego roku cały kwartał i powiększył liczbę Czytelników w dwójnasób, tj. do przeszło 20 000; dlatego też ustaliliśmy nakład w tym roku na 25 000 egz[emplarzy]. Na ten miesiąc jednak, jako miesiąc Najświętszej Dziewicy, drukujemy 30 000 egz[emplarzy], rozsyłając równocześnie numery okazowe.

Niechaj każdy z Czytelników postara się w tym miesiącu Dziewicy Niepokalanej co najmniej o jednego jeszcze Czytelnika dla Jej "Rycerza", a najwięcej... o tylu, ilu mu miłość ku Niepokalanej podyktuje.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]