1009

[Apel do Czytelników]

Oryg.: brak. - Druk.: RN 4 (1925) okładka numeru lipcowego; RN 4 (1925), okładka numeru sierpniowego i wrześniowego.
[Grodno, przed lipcem 1925]

Kto pragnie, aby Niepokalana stała się Królową każdego serca, niechaj wszędzie, jak tylko może, szerzy Jej "Rycerza".

- Ile kosztuje prenumerata?

- Ile kto dać chce i może.

- Co oznacza "cena egzemplarza 15 groszy", albo "prenumerata roczna 1 zł 50 gr"?

- Oznacza pewną "normę", ponad którą przesłane kwoty wpisujemy na listę ofiar.

- Więc i mniej przesłać można?

- Owszem, ile kto może, a nawet zupełnie bezpłatnie posyłamy tym, którzy nie są w stanie nic przesłać.

- A więc każdy może otrzymywać "Rycerza Niepokalanej" bez względu na to czy ubogi, czy zamożny, byleby tylko chciał z niego korzystać?

- Tak jest; to jest bowiem celem "Rycerza Niepokalanej": podbić umysły i serca wszystkich bez wyjątku dla najmiłościwszej Niepokalanej!...

- Czy może Wydawnictwo "Rycerza" ma jakie fundusze albo otrzymuje subsydia?

- Nie, ale całym kapitałem to Opatrzność Boża, z której Niepokalana przez Dobrodziejów, swych miłośników, daje potrzebne sumy. Dlatego też przyjmujemy ofiary.

Niech więc każdy stale czytuje "Rycerza Niepokalanej" i wedle sił wszędzie zdobywa coraz [to] nowych czytelników.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]