1046

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 5 (1926) okładka numeru październikowego.
[Grodno, przed październikiem 1926]

Prosimy: 1) o zaznaczanie na czekach i przekazach, na jaki cel wysyła się pieniądze;

2) o podawanie przy zmianie adresu także adresu poprzedniego;

3) o adresowanie w sprawach "Rycerza" do Administracji względnie do Redakcji "Rycerza Niepokalanej", a nie imiennie do O. Redaktora, gdyż to może spowodować opóźnienia;

4) o zareklamowanie w razie nieotrzymania "Rycerza" w pierwszych dniach miesiąca.

Z początkiem października opuści prasę "Kalendarz Rycerza Niepokalanej". Prosimy więc Sz[anownych] Czytelników "Rycerza Niepokalanej", aby już teraz zgłaszali się do tych, od których "Rycerza" pobierają i powiadomili, że życzą sobie także kalendarza. Tych zaś, którzy ponad 9 egz[emplarzy] "Rycerza" pobierają, prosimy, by zechcieli w najkrótszym czasie nas powiadomić, ile egz[emplarzy] kalendarza mamy im posłać.

Pobierającym od 1 do 9 egz[emplarzy] "Rycerza" wprost z naszej Administracji (pocztą) wyślemy w tej samej ilości kalendarz wraz z czekiem dla ułatwienia wpłaty za niego.

Kto by sobie kalendarza nie życzył, niechaj napisze na opakowaniu "zwrot" "nie przyjmuje" i przekreśli swój adres pozostawiając tylko nasz adres zwrotny.

Wszystkich Sz[anownych] Czytelników bardzo prosimy, by dla miłości Niepokalanej starali się, o ile tylko mogą, by także i inni kalendarz Jej "Rycerza" kupili i czytali.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]