1108b

Co myślą katolicy o komunizmie

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 7 (1936) nr 7, s. 4 nn. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.

[Mugenzai no Sono, przed 23 V 1936] [ 1 ]

Tego roku w maju byłem w Tokio dla załatwienia różnych spraw. W drodze powrotnej zaprzyjaźniłem się pewnym studentem. Powiedział mi on: "Katolicyzm i komunizm są bardzo do siebie podobne. Mianowicie: duch komunizmu przyjmuje miłość jako punkt wyjścia. Co ksiądz myśli o komunizmie?" - zapytał.

Jako odpowiedź podaję wiernie artykuł zapożyczony od księdza Proult, który tak samo jak ja jest księdzem katolickim i doktorem teologii - w diecezji Sendsi.

[...] [ 2 ]

Czyż przytoczone powyżej fakty nie dają wymownego świadectwa o nieszczęsnym stanie komunizmu w Rosji? Nie chciałbym oczywiście powiedzieć, że gdyby istniał dawny rząd carski, nie byłoby nieszczęść w porządku materialnym czy moralnym, ale chciałbym powiedzieć, że w dużej mierze z powodu marksizmu okazał się obecnie ogromny wzrost nieszczęść, jak tego dowodzą podobne fakty.

Spodziewam się, że Szanowni Czytelnicy sami wyciągną wnioski. Czy warto bronić potwornych skutków marksizmu w Rosji?

Kto by chciał dokładniej poznać stan marksizmu w Rosji, proszę go, niech przeczyta następującą książkę dra Laures: Profesor Uniwersytetu Jochi [ 3 ], doktor ekonomii Laures "Komunizm w Rosji i jego stan rzeczywisty" - cena 40 senów, opłata pocztowa 4 seny.

Korube

Artykuł z dawnym numerem 1109a.


[ 1 ] Artykuł ukazał się w numerze lipcowym japońskiego RN z 1936 r. - zob. też Pisma, 1108a, przyp. 1.

[ 2 ] Następuje tekst broszury, zajmujący 7 stron "Kishi" - przyp. tłum.

[ 3 ] Uniwersytet Jochi (w pełnym brzmieniu Jochi Daigaku) to uniwersytet Sophia w Tokio.