1121

Sekretariat MIN-a [ 1 ]

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 16 IV 1937

Maryja!

Cel

Celem MIN-a jest dać duszom niepokalanowian MI i pogłębianie w nich coraz więcej tego MI, aby z dniem każdym stawały się coraz bardziej Niepokalanej, aż do jak najdzielniejszej rycerskości.

MI niepokalanowian

1. Mieszkańcy rzeczywistości:

mieszkańcy obecni stali
mieszkańcy obecni czasowi
mieszkańcy poprzedni
mieszkańcy poprzedni
mieszkańcy poprzedni
mieszkańcy poprzedni
mieszkańcy poprzedni
mieszkańcy przyszli


- Ojcowie
- Klerycy
- Bracia
- eks-bracia
- w niebie
- kandydaci, przyjęci

2. Wyjątkowi Dobrodzieje i Przyjaciele Niepokalanowa

Działalność

1. Poznawanie:

- medytacje
- konferencje
- lektorzy
- przezrocza, kino, odczyty
- akademie
- przedstawienia itd.

2. Modlitwy

- Hebdomadarze
- nowenny
- intencje różne
- imieniny
- dewocjonalia itd.

3. Praca

- opieka nad zakonnością przy pracy
- w sypialniach (dziekani cel)
- Chór
- Orkiestra
- rozrywki (gry)

4. Postulatoria

5. Przyjaciele

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 2 ]
gwardian
O. M[aksymilian] [ 3 ]

[ 1 ] Milicji Niepokalanej Niepokalanowa.

[ 2 ] Stempel.

[3] Podpis własnoręczny.