1128

MI [ 2 ]

Oryg.: brak. - Druk.: RN 16 (1937) 357-358.

[Niepokalanów, przed grudniem 1937] [ 1 ]

Celem Milicji Niepokalanej jest: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów..., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

W tych kilku słowach objęte są potrzeby duchowego życia ludzi o wrogim nastawieniu do Chrystusa - przedstawiona jest konieczność pracy apostolskiej wśród ludzi odstępujących od Boga przez grzech ciężki.

Milicja Niepokalanej nie poprzestaje na tej tylko stronie działania. Prowadzi ona jeszcze dalej wychowanie człowieka - aż do zupełnego wykończenia jego charakteru. MI (jest to skrót wzięty z języka łacińskiego od słów Militia Immaculatae - co znaczy Milicja Niepokalanej) zmierza bowiem do uświęcenia wszystkich.

Lecz co nas najbardziej uderza w tej pracy - to kierunek maryjny. Wynika on z dokładnego zdania sobie sprawy z posłannictwa Niepokalanej.

Ściślej mówiąc cel Milicji Niepokalanej jest celem Niepokalanej. Ona przecież jako Współodkupicielka pragnie rozszerzyć na całą ludzkość owoce odkupienia dokonanego przez Jej Syna, stara się pozyskać Chrystusowi heretyków, schizmatyków, masonów, żydów itd. Jedynym pragnieniem Niepokalanej jest podnieść poziom naszego życia duchowego aż do wyżyn świętości.

Do zrealizowania tych planów apostolskich Niepokalana nie zmierza bezpośrednio - raczej nas wciąga do tej pracy.

Stąd konieczny warunek, jaki każdy wstępujący do MI musi wypełnić: ODDAĆ SIĘ NIEPOKALANEJ NA WŁASNOŚĆ.

Można poświęcić się Maryi w dowolnych słowach - bylebyśmy tylko zrzekli się własnej woli na korzyść Jej rozkazów, podanych nam w przykazaniach Bożych, kościelnych, w obowiązkach stanu i natchnieniach.

To działanie Niepokalanej o tyle będzie sprawniejsze, o ile z naszej strony będziemy starali się więcej duchowo siebie urabiać. Oddanie się więc Niepokalanej pociąga za sobą konieczność pracy nad doskonaleniem naszego charakteru.

Dopiero wówczas - będąc już całkowicie posłusznymi Niepokalanej - staniemy się wzorowym narzędziem w Jej apostolskich rękach.

Będziemy apostołami przez przykład własnego życia - apostołami za pomocą czynu.

W pracy, jaką zakreśla nam MI, możemy posługiwać się jakimikolwiek dobrymi środkami. Wszystkie środki, byle godziwe, są polecone w dyplomiku. Nie ma więc tutaj zacieśnienia się do ram organizacyjnych.

Szczególny jednak nacisk kładzie się w Milicji Niepokalanej na wybór środków, które sama Niepokalana nam zaleca. Do nich należy Cudowny Medalik.

Milicja Niepokalanej, jak widzimy, to całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze grudniowym z 1937 r.

[ 2 ] W tekście ilustracja bez podpisu, przedstawiająca Niepokalaną Pośredniczkę Łask.