1218

Potęga Niepokalanej nad Sercem Jezusowym

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, 1940] [ 1 ]

Bł. [ 2 ] Gemma uzyskuje nawrócenie przez Najśw[iętszą] Pannę.

- Akty miłości nasze przez Niepokalaną bez zmazy, bo Jej jak i my.

- Niepokalana i wąż: "Ona zetrze głowę twoją, a ty itd." [por. Rdz 3,15].

Stąd uwydatnić węża w Cud[ownym] Med[aliku] i w Lourdes i Ratisbonne?

- Wola Niepokalanej = Wola Boża + Jej doskonałość i Jej Stwórcy.

- Praktycznie (Utilitas, Modus practicus) [ 3 ], co sam praktyk[ujesz].

- Niepokalane Poczęcie = w duchowych rzeczach wciąż i początek, i rozwój = podobieństwo doskonałości Bożych = Ojciec rodzi, Duch Św. pochodzi.

- Matka Stworzyciela? litania, Królowa nieba (Boga?).

- Ona Boża pod każdym względem.

- Venerunt mihi omnia bona cum Illa [ 4 ] [Mdr 7,11].

- Niepokalana i wąż - żywo kontrastują miłość i nienawiść Boga i tego co Boże; posłuszeństwo Bogu i nieposłuszeństwo; świętość i grzech.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Nota archiwalna.

[ 2 ] Kanonizowana w 1940 r.

[ 3 ] Korzyść, sposób postępowania.

[ 4 ] Przyszły mi pospołu z nią wszystkie dobra.