304a

Do Niepokalanowa

Oryg.: brak. Odp.: Pisma, 304.

[Nagasaki, 9 VI 1931] [ 1 ]

[Telegram]

Mugenzaisono [ 2 ] sprawione, ale bez groszy miesięcznych bardzo ciężko.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dane zaczerpnięte z listu z 9 VI 1931 - zob. Pisma, 304.

[ 2 ] Zob. tamże, przyp. 4.