504

Do br. Cypriana Grodzkiego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Mugenzai no Sono | Hongochi, Nagasaki | Japan. Asia.
Mugenzai no Sono, 7 III 1934

Maryja!

Drogi Bracie Cyprianie!

Na różne punkty z trzech listów odpisuję:

[Na list] z 8 II do MIZ. [ 1 ] - 1) - Który Polak z Cejlonu pisał? 2) - W Rumunii MI istnieje i jeden z ojców jest delegatem prowincjalnym ((może o. Bock? nie wiem). Prowincjałem jest jeden z pierwszych 7 członków [ 2 ], o. Piotr Pal. Zanosi się tam na "Rycerza" rumuńskiego [ 3 ]. Pisał mi o tym z Rzymu (8 XII 33) obecny prezes M.I. w Kolegium o. Demetriusz Lucaci, Rumun, który ze swym prowincjałem o tym traktował i uzyskał obietnicę. 3) - Prowincjał jugosłowiański [ 4 ] nie jest z pierwszych członków. Przychylny jest sprawie biskup [diecezji] Szybeniku, franciszkanin Mons. Hieronim Mileta. 4) - Nazwy "centrala" i "dyrekcja" są bardzo względne i wszystko zależy od tego, czego jest centrala czy dyrekcja np. światowa, krajowa, powiatowa, miejska, miejscowa itd. Niejasność jest raczej w tym, że "Z" [Zagranica] ma podwójne znaczenie, tj. a) wychodźców poza ojczyzną i b) sam kraj wychodźców, tj. z krajowcami.

W Niepokalanowie polskim "Z" w obydwu znaczeniach jest razem i to dobrze [ 5 ] jeszcze teraz.

Każdy Niepokalanów (polski, japoński, chiński, indyjski itd.) opiekuje się swoimi wychodźcami wszędzie. O samym zaś kraju myśli Niepokalanów miejscowy (o ile jest) lub centrala światowa bezpośrednio w razie braku Niepokalanowa. Obowiązkiem też tejże centrali będzie dążyć do założenia Niepokalanowa. Tak więc centrala światowa będzie miała pod sobą kraje, a jeżeli w którym już Niepokalanów istnieje, to przez tenże Niepokalanów. Wobec centrali światowej właściwie nie ma zagranicy, bo nie ma zaświatu. - Co prawda trochę daleko ode mnie do centrali światowej, ale postaram się bardziej przez nią działać dla lepszej koncentracji.

Na list [z] 24 I 1934 wartościowy - 1) - Czy nikt ze chcących czytać "Rycerza" nie utracił go przez wstrzymanie? Przypuszczam. 2) - O Amalam musimy się tęgo modlić [ 6 ], bo sprawa trudna, chociaż jeszcze nie umorzona. Obecnie czekamy na odpowiedź nowego arcybiskupa w Ernakulam [ 7 ].

Na list z 7 II 1934. - 1) - Dolary spadły do połowy: więc lepiej obliczać wysyłkę wedle ilości dawnych złotych polskich. - 2) - Angielszczyzna braciom bardzo się zda wszędzie na misjach. - Jak słać grosze, nie wiem, niech i doświadczenie powie.

br. Maksymilian

[Dopisek] Za wszystko Niepokalanej cześć!

[ 1 ] MIZ = MI zagranica

[ 2 ] Lista pierwszych siedmiu członków MI: o. Maksymilian Kolbe, o. Antoni Głowiński, o. Petru Josif Pal, o. Quirico Pignalberi, o. Girolamo Biasi, br. Antonio Mansi, o. Enrico Granata.

[ 3 ] Por. Pisma, 501. Projekt nie został zrealizowany. Organem zastępczym MI w Rumunii było pismo "Viata".

[ 4 ] O. Bernardyn Polonijo.

[ 5 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 6 ] W oryginale wyrazy podkreślone trzykrotnie.

[ 7 ] Pogłoska o śmierci abpa Pereza y Cecilia była mylna - zob. Pisma, 475, przyp. 2 i 6.