506

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Mugenzai no Sono | Hongochi, Nagasaki | Japan. Asia.
Mugenzai no Sono, 15 III 1934

Maryja!

Najdroższa Mamo!

Z potrójnego powoda piszę: i by odpowiedzieć na list z 20 II br., i by złożyć życzenia świąteczne, i by przesłać powinszowanie imieninowe, choć tego roku dopiero na 9 kwietnia przypadnie [ 1 ].

Nawzajem tegoż życzę, co Mama w liście opisała, a raczej nawet tego o tyle tylko warto pragnąć, o ile to jest Wolą Bożą, czyli jedynie Woli Bożej, chociażby Pan Bóg chciał, by imię nasze noszono na drągu po wszystkich miastach i zaułkach świata. Bo rzeczywiści Wola Boża to istota świętości, miłości, ubóstwienia.

Niepokalana prowadzi swą sprawę silnie naprzód mimo różnorodnych przeszkód i trudności. - Cześć Jej za wszystko.

Z prośbą o modlitwę, by a nie dał rady Niepokalanej bruździć

wdzięczny syn

0. Maksymilian M-a

PS - To nie tak łatwo znowu umrzeć. Za 2 lata znowu kapituła. Jeżeli Niepokalana zechce, to znowu zadzwonię do furty na Smoleńsku.

Serdeczne życzenia Świąt Wesołych Przewielebnej Matce Przełożonej [ 2 ] i wszystkim Matkom, i Siostrom.

A i o modlitwę za wszystkich nas Japończyków pokornie proszą.

Roboty tu moc.

O Franusiu nie wiem, gdzie się obraca, ale nie ustaje modlić się za niego. Niepokalana i o nim nie za pomni.

[ 1 ] W 1934 r. święto Zwiastowania NMP, dzień imienin Marii Kolbe, zostało przeniesione z powodu Wielkiego Tygodnia na termin późniejszy, tj. 9 IV.

[ 2 ] M. Marii Teodorze Chruślińskiej, felicjance.