619

Do administratora o nie ustalonym nazwisku

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.
[Niepokalanów,] 6 III 1937

J[aśnie] W[ielmożny] Panie Administratorze!

Już otrzymałem decyzję naszego O. Prowincjała [ 1 ] w sprawie projektowanej lecznicy [ 2 ].

Niestety, odmownie.

Ustawy nasze zakonne jednak nie pozwalają na budowę domu - a w tym wypadku sanatorium - do spółki choćby nawet z innym Zgromadzeniem.

Daruje J[aśnie] W[ielmożny] Pan Administrator za pewien zawód i zwłokę.

Opieki Niepokalanej serdecznie życzę i łączę wyrazy poważania.

O. Maksymilian M-a Kolbe
przełożony klasztoru

[ 1 ] O. Anzelma Kubita.

[ 2 ] Zob. Pisma, 617 i 618.