721

Do o. Samuela Rosenbaigera

Oryg.: ms Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalonów | p[ocz]ta Teresin k[oło] Soch[aczewa], st[acja] kol[ejowa] Szymanów | Telefony: Teresin k[oło] Sochaczewa nr 13 | Błonie nr 88. - Fotokop.: AN.
Niepokalanów, 22 XI 1938

Maryja

Kochany Ojcze Gwardianie,

Grosze na powrót br. Iwona [ 1 ] już wystarane i wysłane. Z przykrością co prawda, bo ludzie nie na to dają ofiary odejmując sobie nieraz dosłownie od ust, ale trudno.

N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał nie dojedzie do Szanghaju z innymi naszymi misjonarzami 19 grudnia, bo ma zamiar zbadać jak obecnie się ma sprawa z Amalam (Niepokalanowem) w Indiach [ 2 ]. Najwyższy bowiem już czas, by i tam MI i "Rycerz" się rozpoczął.

Kiedy Niepokalana pozwoli już nie drugi czy trzeci, ale gdzieś setny Niepokalanów, jako centralę krajową dla coraz nowych narodów założyć?...

Jej to sprawa. Niech Ona sama kieruje.

Na razie kończę, bo roboty sporo.

Z prośbą o modlitwę przed Niepokalaną, bym Jej nie zawadzał.

W świętym O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 3 ]

[Adres] Rev[erend] P. Samuel Rosenbaiger | Franciscan Fathers OMC | "Seibo no Kishi" | Nagasaki 196 Hongochi | Nippon, Asia via Siberia

[ 1 ] Br. Iwona Czado.

[ 2 ] Sprawa Amalam (Niepokalanowa w Indiach) - zob. Pisma, 392, 393 i 394. W swym sprawozdaniu o. Anzelm Kubit pisał 15 XII 1938 z Ernakulam do Niepokalanowa: "Nam właśnie chce dać ks. Arcybiskup [Attipetty] tylko terenu 6 morgów, na którym trzeba zbudować klasztor, i to ma być - wszystko. Budowa wprawdzie tu tania. [...] Trzeba się przygotować, że maszynę drukarską i wszystko przynależne trzeba kupić, dom czy klasztor wystawić, na wydawnictwo również łożyć. [...] Na razie, gdybyśmy wzięli, trzeba by jednego lub dwóch ojców i ze dwóch-trzech braci. Ojciec jeden musi umieć po angielsku, [...] a drugi po malajsku. Upatrujcie i przygotowujcie kandydata. [...] Miejsce na rozwinięcie pracy może najstosowniejsze, bo na Wybrzeżu Malabarskim jest prawie 2/3 katolików Indii, a malajskim językiem umie do 10 milionów [...]" - zob. "Wiad. z Prow." 9 (1939) 2-3.

[ 3 ] Podpis własnoręczny.