Maksymilian Maria Kolbe ℐ Pisma

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv) w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. Odp.: ms AN.

Do o. Petru Iosif Pala

blue line

Niepokalanów, 16 III 1940

[Przekład polski]

Maryja!

Drogi Ojcze,

Otrzymałem książkę "Notitiae" Prowincji rumuńskiej [ 1 ]. Cieszę się, że sprawa Niepokalanej coraz bardziej rozwija się również w Rumunii. Jestem po trzymiesięcznym internowaniu w Niemczech [ 2 ]; powróciłem właśnie po święcie Niepokalanej. Uwolniony w samo święto.

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich znajomych

br. Maksymilian

[ 1 ] "Notitiae" - to wiadomości z prowincji rumuńskiej OO. Franciszkanów, ukazujące się w formie rocznika - zob. Pisma, 556 przyp. 2.

[ 2 ] Zob. Pisma, 767 przyp. 2.