773

Do br. Wawrzyńca Podwapińskiego [ 1 ]

Oryg.: rkps u adresata. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, 8 V 1940]

[PS] Życzę opieki Niepokalanej. Dla Niej pracujemy przez dobroczynność. Cel ten sam, chociaż środki nieco odmienne; lecz wszelkie byle godziwe to nasze.

Prawda?

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu br. Rufina Majdana z 8 V 1940 do br. Wawrzyńca Podwapińskiego, przebywającego wówczas w Komańczy k. Sanoka. Br. Rufin z polecenia donosił, że można już wracać do Niepokalanowa po rozsypce braci we wrześniu 1939 r.