798

Do Mugenzai no Sono

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów,] 29 X 1940

Drogie moje Dzieci,

Niech Niepokalana wynagrodzi za modlitwy i życzenia z okazji imienin.

Różne tu chodziły wieści, toteż ucieszyłem się, że szereg imion braci jednak długi. Nie mogę się tu dopatrzeć br. Chryzostoma [ 1 ], czyby go tam nie było? A może chwilowo tylko nieobecny? Z braci nowicjuszy Japończyków brakuje też br. Antoniego Kawaguchi i Józefa Nishiguchi. Za to figuruje br. Alojzy, którego nazwiska nie potrafię odczytać [ 2 ]. W schematyzmie było jeszcze dwóch aspirantów, czy obecnie są jeszcze? [ 3 ] A jaka obecnie liczba w Małym Seminarium Misyjnym? [ 4 ] - Chętnie bym kilka słów i po japońsku dołączył, dla braci tubylców, ale cenzura wymaga języka wyłącznie polskiego lub niemieckiego.

Do listu ogólnego dołączona była kartka podziurkowana [ 5 ], ale bez podpisu, więc nie wiem, komu mam za nią podziękować, ale Niepokalana to wie i to wystarczy.

Serdecznie też dziękuję br. "Seniorowi" japońskiemu "Akaihigie" [ 6 ] za miły list w języku kurpiowskim po oba stronach karty. Zapewne teraz już br. Zeno więcej mówi po japońsku ustami niż rękami, jak to było przedtem.

Nic się nie dzieje bez Bożej wiedzy i Bożego dopuszczenia, a Pan Bóg nic nie dopuszcza, co by się nie mogło i nie powinno na większe dobro obrócić, byleśmy tylko my ze swej strony nie zaniedbali niczego z naszych obowiązków.

U nas dopiero połowa mieszkańców mogła powrócić, gdyż duża ilość znajduje się poza granicą wschodnią, skąd bardzo trudno uzyskać zezwolenie na przejazd. Mniej jest trudności ze strony Rzeszy.

Świeżo otrzymałem wiadomość o śmierci o. Placyda Garczyńskiego w dniu 8 września br. Na razie tylko tyle, bo już wieczór, a jeszcze dziś chciałbym zacząć rekolekcje doroczne, bo wspólnie ze wszystkimi przed Niepokalanym Poczęciem trudno by było dobrze odprawić, jak zwyczajnie przełożonemu domu. Dlatego usuwam się na ten czas do lasku [ 7 ].

W św. O. Franciszku

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Br. Chryzostom Chudzicki w tym czasie przebywał jeszcze w Mugenzai no Sono, ale już wtedy zamierzał wyjechać do Stanów Zjednoczonych - zob. Pisma, 821, przyp. 6.

[ 2 ] Br. Alojzy najprawdopodobniej nazywał się Kato.

[ 3 ] W tym czasie byli jeszcze.

[ 4 ] W Małym Seminarium Misyjnym było 80 chłopców.

[ 5 ] Nie wiadomo, co miała oznaczać (informacji do przyp. 2-5 udzielił br. Henryk Borodziej).

[ 6 ] Japońskiemu "czerwonobrodemu" - aluzja do brody br. Zenona Żebrowskiego.

[ 7 ] Dom Zdrowia w Lasku, należący do Niepokalanowa. Św. Maksymilian odprawił tam rekolekcje 1-8 XI 1940 włącznie - zob. Dzienniczek mszalny, 273 (zob. też Pisma, 628, przyp. 1).