813

Do o. Maurycego Madzurka

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów,] 2 I 1941

Maryja!

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

I my wszyscy zasyłamy N[ajprzewielebniejszemu] O. Prowincjałowi serdeczne życzenia mniej zmartwień i kłopotów, i błogosławieństwa obfitego w tak trudnym kierowania Prowincją w tak wyjątkowych czasach.

Zliczenia za grudzień załączam, maszynkę zabierze wóz, o. Antonin [ 1 ] ma się coraz lepiej i o mnie bracia się tak troszczą, że trudno będzie do trumny dobić. "Rycerz" na luty pośpiesznie się gotuje [ 2 ] z kalendarza już zrezygnowaliśmy, ale słowa N. O. Prowincjała dodały otuchy i spróbuje się, bo materiał został już zebrany.

Załączam też nieco kłopotów.

1) - Br. Gentylis [ 3 ] po otrzymaniu listu od rodziców oświadczył, że choć go nie puszczą, to i tak pojedzie, bo prawo naturalne itd., okazywał objawy obłąkania, a nawet pewnego szału, bo rzucił się na br. Teofila [ 4 ] i nawet uciekł, aż go złapano kilka kilometrów w stronę Warszawy i nazajutrz puściłem go koleją bez legitymacji, ale z papierem na 8 dni z tym, by w Prowincjałacie dalszy czas sobie załatwił.

2) - Br. Melaniusz [ 5 ] któremu śluby skończyły się 8 grudnia, a który ulotnił się przedtem z klasztoru, bez zezwolenia łazi po Warszawie i innych miejscowościach w habicie i zbiera pieniądze. - Przebalotowaliśmy [ 6 ] jego niedopuszczenie do ślubów i sprawę przesyłam do zakończenia.

3) - Br. Domosław [ 7 ] twierdzi, że br. Emil [ 8 ] nie żyje. Kazałem mu spisać racje i - przesyłam. - Czy czas na suffragia? [ 9 ]

4) - Br. Henryk [ 10 ] i ze łzami i bez, starał się wydostać do rodziny. Jako racje podał, że przyjął pracę i à conto [pieniądze] i musi wykonać. Zapewne był w Prowincjałacie, by uzyskać dłuższy termin. Prosił do 15 sierpnia. - Przedtem i inne przyczyny podawał.

5) - Kłopot z br. Brunonem [ 11 ] nie ustaje: wciąż niepokoi br. Świętosława [ 12 ].

Za dużo tych kłopotów naraz, ale Niepokalana doda sił do ich znoszenia.

W św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Br. Radogost [ 13 ] choruje w lasku [ 14 ] i - zbliża się do nieba, niedawno powrócił z Pomorskiego, ma dziury w obydwu płucach. Stan wciąż się pogarsza.

[ 1 ] Bł. Antonin Bajewski.

[ 2 ] RN na luty 1941 r. był w przygotowaniu, ale nie ukazał się drukiem. Kalendarz RN na r. 1941 również się nie ukazał.

[ 3 ] Br. Gentylis Kudławiec.

[ 4 ] Br. Teofila Zimnocha.

[ 5 ] Br. Melaniusz Kaczmarczyk.

[ 6 ] Zob. Pisma, 586, przyp. 4.

[ 7 ] Br. Domosław Samiec.

[ 8 ] Br. Emil Drzewiecki.

[ 9 ] Modlitwy za zmarłych.

[ 10 ] Br. Henryk Sułkiewicz.

[ 11 ] Br. Brunonem Sasinem.

[ 12 ] Br. Świętosława Jurkowskiego.

[ 13 ] Br. Radogost Jędrzejewski.

[ 14 ] Zob. Pisma, 628, przyp. 1.