815

Do br. Celestyna Moszyńskiego

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Niepokalanów, 16 I 1941

Maryja!

Drogie Dziecko!

Odpisuję z opóźnieniem, bo roboty sporo. A może list ten będzie musiał za Tobą szukać aż znowu do Nagasaki.

Pozwólmy Opatrzności Bożej działać. Niepokalana wie o wszystkim i wszystko dla większego dobra dusz jest przeznaczone. Wielu, co nie myślało przedtem w dostatkach o wieczności, teraz gdy zubożeli, więcej myślą o własnej duszy, życie na tej ziemi niedługie. Chodzi tylko o dobre przygotowanie się na wieczność. I ten cały pyłek w przestworzu, co się ziemią nazywa, też będzie miał swój koniec wraz ze wszystkimi choćby najważniejszymi kwestiami.

Pozwólmy Niepokalanej się prowadzić i dopomagajmy duszom do Jej poznania i pokochania, by coraz więcej serc w Niej i przez Nią w Przen[ajświętszym] Sercu Bożym miłością coraz ściślej się połączyło.

Cieszę się, że Niepokalana tylu chorym przez Ciebie dopomogła do znalezienia drogi prawdy i szczęścia w Bogu.

Niepokalanej polecam i o modlitwę proszę

br. M[aksymilian] K[lbe] [ 1 ]

[Adres] Mugenzai no Sono Nagasaki, Hongochi - Nippon - via Siberia

[Nadawca] OO. Franciszkanie Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] (Wr) Generalna Gubernia

[Adres na odwrocie] Br. Celestyn Moszyński | 27. Grand Prospect Harbin Marianie

[ 1 ] Inicjały własnoręczne.