933

Od Wydawnictwa

Org.: brak. - Druk.: RN 2 (1923) okładka numeru lutowego.
[Grodno, przed lutym 1923]

Niech Niepokalana wynagrodzi za tak hojne ofiary na rzecz "Rycerza" i nowo zawiązującej się drukarni. Mamy wprawdzie trzy i pół miliona długu, ale też drugie tyle pokryły już prenumeraty i ofiary, co pozwoliło nam zaopatrzyć się w najkonieczniejszy materiał drukarski i pewną ilość papieru. Ufni w Opatrzność Bożą przez Niepokalaną mamy nadzieję, iż wkrótce wypłacimy nasz dług. - Dopokąd "Rycerz" będzie wychodził odprawiać się będzie za ofiarodawców corocznie Msza św. w święto Niepokalanego Poczęcia.

Prosimy: 1) o wyraźne pisanie adresów i dołączanie nazwy województwa dla ułatwienia poczcie;

2) o zareklamowanie w razie nieotrzymania numeru (reklamacja w otwartej kopercie wolna jest od opłaty pocztowej);

3) o zaznaczanie na odcinku czekowym, na jaki cel są przeznaczone pieniądze (krótkiej wzmianki się nie opłaca).

Na odnośne pytania odpowiadamy: 1) że mimo napisu: Kraków, PKO przysyła nam odcinki czekowe do Grodna: 2) "Rycerz" żyje więcej z Opatrzności, niż ze ścisłości rachunkowych; za rok więc zeszły można wyrównać wedle życzenia i możliwości.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]