944

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 2 (1923) okładka numeru sierpniowego.
[Grodno, przed sierpniem 1923]

Już zwyczajne gazety kosztują 1500 Mp., więc i "Rycerz" powinien by co najmniej tyleż kosztować, ale ze względów poprzednio podanych, tj. by uprzystępnić "Rycerza" wszystkim, pozostawiamy podnoszenie ceny możności i dobrej woli Sz[anownych] Czytelników.

Zalegających z zapłatą prosimy bardzo o rychłe przesłanie pieniędzy, bo wskutek spadku marki, za te same pieniądze później wysłane mniej można kupić, a papier i przybory drukarskie bezustannie drożeją. Dla uniknięcia kosztów można, z braku naszego blankietu PKO, nabyć blankiet na poczcie (za 20 Mp.) i wysłać na nasze konto nr 150.283.

W razie nieotrzymania "Rycerza" w 3 pierwszych dniach miesiąca należy upomnieć się o niego na poczcie; gdy to nie pomoże, zawiadomić nas w liście otwartym z napisem: "Reklamacja". Na taki list znaczka pocztowego się nie nalepia.

"Bezpłatne" numery wysyłamy tym, których nie stać na zapłacenie. Nikt jednak nie ma prawa zachować sobie takiego numeru na własność, ale po przeczytaniu powinien co prędzej podać lub posłać go zupełnie bezpłatnie komu innemu, ten zaś znowu drugiemu itd.

Prosimy też o przysłanie adresów do krewnych i znajomych, tak w kraju jak i za granicą, byśmy mogli posłać im okazowy numer "Rycerza".

[O. Maksymilian M-a Kolbe]