946

W dzień urodzin naszej Królowej

Oryg.: brak. - Druk.: RN 2 (1923) 129-130.
[Grodno, przed wrześniem 1923] [ 1 ]

Nadchodzi dzień urodzin Niepokalanej naszej Królowej, Pani i najczulszej Matki - 8 września.

Jako Jej Rycerze, należący do przybocznego Jej hufca, nie możemy pominąć tego dnia bez złożenia Jej życzeń.

Czegóż jednak jeszcze życzyć możemy Tej, która wyniesiona ponad wszystkie stworzenia ziemskie i niebieskie, Matką Boga się stała i wiecznie już w niebie króluje?

Ona Królową i nieba, i ziemi, Ona Pośredniczką nas wszystkich, przez Jej ręce każda spływa na ziemię łaska. Czegóż więc życzyć mamy, o Najdostojniejsza i Najmilsza Pani?

... Wielu Cię jeszcze nie zna... czy to urodzonych w pogaństwie, czy wychowanych w judaizmie, czy też przesiąkniętych zgubnymi zasadami protestantów. Wielu Cię poznało, ale... stronią od Ciebie, albo... Cię opuścili i brną w błocie niemoralności.

Otóż, o Królowo, w tym drogim dniu Twych Imienin życzymy Ci całym sercem i duszą, być jak najprędzej posiadła całkowicie serca nasze i serca wszystkich i każdego bez wyjątku czy to katolik, czy schizmatyk lub protestant, czy żyd, czy poganin, czy dobry, czy zły. O króluj nam wszystkim i w nas wszystkich, biednych mieszkańcach ziemskiej kuli lecącej w przestworzach, a króluj nam nie tylko w tej ziemskiej pielgrzymce, ale i po wieki wieków - wiecznie.

My ze swej strony czynem życzenia poprzemy i naszym kosztem, kosztem trudu, mienia, zdrowia, sławy i życia, przy Twej przemożnej pomocy (bo sami nic nie możemy) jak najwięcej dusz z niewoli czarta, świata i ciała Ci odbijemy i uszczęśliwione na własność Ci oddamy, póki nie zobaczymy się, Mamusiu, w niebie...

Twoi Rycerze i Rycerski [ 2 ]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze wrześniowym z 1923 r.

[ 2 ] Tak podpisał św. Maksymilian artykuł w imieniu coraz liczniejszych szeregów Rycerstwa Niepokalanej.