960

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 3 (1924) okładka numeru lutowego.
[Grodno, przed lutym 1924]

Wszystkim, którzy sobie tego życzą, wysyłamy "Rycerza Niepokalanej". - Przyjmujemy w zamian, ile kto dać może. Za normę posłuży obecnie kwota 100 000 Mp. za numer, a 300 000 Mp. na kwartał. Kto prześle więcej, tego zamieszczamy na liście ofiarodawców, kto zaś nic przesłać nie może, temu posyłamy numer "bezpłatny". Nikt nie ma prawa zatrzymać sobie "bezpłatnego" numeru na własność, ale po przeczytaniu podać darmo komu innemu.

PKO odciąga od każdej sumy 50 tysięcy; prosimy więc o załączenie tej kwoty przy wysyłaniu pieniędzy czekiem.

Biorąc ponad 10 egzemplarzy dajemy procent w numerach dodatkowych.

Od tych, którzy już wpłacili prenumeratę, dopłat nie żądamy.

Dla wydawnictw czasy obecne są bardzo ciężkie, ale w Niepokalanej nadzieja.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]