966

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 3 (1924) okładka numeru kwietniowego.
[Grodno, przed kwietniem 1924]

Od obecnego numeru powiększamy "Rycerza" o 8 stron, podniesienie zaś ceny zostawiamy możności i dobrej woli Czytelników. Kogo nie stać na zaprenumerowanie, niech napisze, a bezpłatny mumer otrzyma.

Numer marcowy już wyczerpany; nakład więc obecnego podnieśliśmy do 7000 egz[emplarzy].

Czeki, mimo napisu "Kraków", idą do Grodna.

Niech Niepokalana hojnie nagrodzi wszystkim szerzycielom Jej "Rycerza" za tak wielką dla Niej gorliwość.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]