973

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 3 (1924) okładka numeru lipcowego.
[Grodno, przed lipcem 1924]

Już numer czerwcowy, mimo podwyższenia nakładu do 7500 egz[emplarzy], zupełnie wyczerpany: służyć więc nim już nie możemy. Z pierwszego półrocza można tylko dostać jeszcze "Rycerza" z kwietnia i maja, ale i tych numerów niewiele. Na drugie półrocze tylu nowych Czytelników przybyło, że zaczynamy je nakładem 10 000 egz[emplarzy]. - Cześć Niepokalanej! Niech coraz to bardziej rozszerza swe królestwo!

[O. Maksymilian M-a Kolbe]