986

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 3 (1924) okładka numeru listopadowego.
[Grodno, przed listopadem 1924]

Przy końcu bieżącego miesiąca ukaże się po raz pierwszy "Kalendarz Rycerza Niepokalanej". Posiada on sporo ilustracji i artystycznie wykonaną winietkę na okładce. Dołączony też będzie do niego duży "Kalendarz ścienny". Przy większych ilościach kalendarzy książkowych prześlemy ścienne w osobnym opakowaniu. Po kalendarze można się zgłaszać tam, gdzie się pobiera "Rycerza".

Prosimy zamieszczać korespondencję jedynie na środkowej części czeków, bo tę tylko otrzymujemy.

W numerze październikowym w dodrukowanych 500 egz[emplarzach] zaszła pomyłka, tak w podaniu stronic, jak też w ich rozmieszczeniu. Podane są porządkowe strony: 204, 215, 206, 210, 213, 214, 207, 211, a dobrze rozmieszczone strony przypadają w porządku: 204, 215, 206, 207, 213, 214, 210, 211.

W razie nieotrzymania "Rycerza" do 10 dnia [każdego] miesiąca, prosimy natychmiast o zawiadomienie na pocztówce lub w liście otwartym z napisem "Reklamacja gazetowa" zamiast znaczka pocztowego.

Niepokalana po prostu z niczego wzbudziła Wydawnictwo swojego "Rycerza" i za pośrednictwem dusz kochających to Jej dzieło coraz bardziej je rozwija. Działalność Wydawnictwa jest jednak jeszcze bardzo szczupła w stosunku do zadania Milicji Niepokalanej. Pragniemy więc pójść znowu o jeden krok naprzód, tj. rozwinąć silniej Wydawnictwo przeznaczając dochód na utrzymanie biednych a zdolniejszych studentów z rozmaitych stron Polski w Zakładzie OO. Franciszkanów we Lwowie. Wielu z nich stanie na stopniach ołtarza, by jako gorliwi Niepokalanej Rycerze poświęcić całe swoje życie dla zbawienia i uświęcenia dusz przez Niepokalaną. Kto zaś z nich tej łaski nie dostąpi - nauczy się pracować, chociaż w świecie, dla szczęścia bliźnich przez Niepokalaną.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]