998

"Rycerz Niepokalanej"

Oryg.: brak. - Druk.: "Kalendarz Rycerza Niepokalanej" 1 (1925) 97-98.

[Grodno, przed 1925]

WYCHODZI raz na miesiąc.

Kosztuje tylko 1 zł na cały rok. 50 c[entów] am[erykańskich], 5 fr[anków] fr[ancuskich] (12 zeszytów). A właściwie nic nie kosztuje, bo każdemu, kto sobie tego życzy, chętnie go wysyłamy. Jeżeli kto, mimo wyrzeczenia się wódki i papierosów, nawet tak drobnej kwoty przesłać nie jest w stanie, niech tylko o tym powiadomi, a otrzymywać będzie co miesiąc pismo "Rycerz Niepokalanej" zupełnie bezpłatnie. - Kogo zaś stać na to, niech prześle ile może. Kwoty ponad wskazaną wyżej normę z wdzięcznością przyjmujemy i notujemy na okładce "Rycerza" jako ofiary, bo nie mamy żadnych innych funduszów na wydawnictwo.

KAŻDY więc bez względu na to, czy zamożny czy ubogi, a nawet i nędzarz ostatni "Rycerza Niepokalanej" otrzymywać i stale czytać może.

CELEM "Rycerza Niepokalanej" jest szerzenie dziecięcej miłości i ufności ku Niepokalanej nieba i ziemi Królowej, by ta Ucieczka grzeszników jak najprędzej zakrólowała w sercach wszystkich i każdego z osobna. Wtedy to bowiem, doprawdy, ziemia rajem się stanie. Prawdziwy pokój i szczęście zstąpi na rodziny, miasta, wsie i kraje całego społeczeństwa ludzkiego, bo gdzie Ona zapanuje, tam i łaska nawrócenia i uświęcenia, i szczęście zagości.

CHCESZ SIĘ PRZYCZYNI… do przyspieszenia najmiłościwszego Królestwa Niepokalanej na ziemi?

Zaprenumeruj sobie zaraz "Rycerza Niepokalanej" i staraj się dołożyć wszelkich sił, by jak najwięcej innych kolegów, towarzyszy, krewnych, przyjaciół, sąsiadów, znajomych i nieznajomych go stale czytało.

Do każdych zamówionych:

10 egz[emplarzy] dodajemy bezpłatnie 1

100 egz[emplarzy] dodajemy bezpłatnie 15

1000 egz[emplarzy] dodajemy bezpłatnie 200

Zapłatę można uiścić przy końcu każdego miesiąca. Kto płaci z góry przynajmniej za 1/2 roku, ten ponadto otrzymuje jeszcze 20 proc[ent] - bo płaci jako prenumeratę więc za pół roku (za 6 numerów) 50 gr zamiast 60 gr.

Niechaj co prędzej wybije ta godzina, w której można by powiedzieć: NIEPOKALANA JEST KRÓLOWĄ WSZYSTKICH I KAŻDEGO Z OSOBNA.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]