1020

Jak to kradną

Oryg.: brak. - Druk.: RN 4 (1925) 326-327.

[Grodno, przed grudniem 1925] [ 1 ]

Niech im Niepokalana przebaczy i dopomoże, by jak najprędzej poznali i pokochali to, co ich do trwałego pokoju i szczęścia doprowadzi. Co oni Jej "Rycerzowi" zrobili!...

W tych dniach otrzymaliśmy następujący list:

"Podyski, dn. 4 XI 1925

Od dłuższego czasu w egzemplarzach "Rycerza Niepokalanej" przychodzi blankiet, który daje wiele do myślenia. Nie wiem czy to pomyłka, czy też sposób wyłudzania od ciemnych ludzi ze wsi pieniędzy przez klub poselski Niezależnej Partii Chłopskiej [ 2 ], która jest właścicielem blankietu. Niektórzy z Czytelników «Rycerza», otrzymawszy blankiet, myślą, że przysyła Redakcja «Rycerza» celem wpłacenia przez dłużników prenumeraty, wypełniają go i oddają na pocztę, a ta według adresu przesyła do Warszawy i pieniądze zamiast do Wielebnych Ojców przychodzą do kasy klubu poselskiego. Nie można przypuszczać, by Redakcja «Rycerza» agitowała na rzecz jakiegoś zbolszewiczałego stronnictwa, a prawdopodobnie chodzi o zebranie gotówki w sposób nielegalny przez wzmiankowaną partię.

Wzmiankowany blankiet przysyłam do dyspozycji Wielebnego Ojca Redaktora.

Władysław Kupisz"

To oczywista kradzież. Prosimy więc bardzo Sz[anownych] Czytelników, by pilnie baczyli na czek, zanim go wypełnią i poślą na pocztę. Nasze czeki mają Nr 150.283, a jako właściciel konta widnieje: Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej", OO. Franciszkanie Grodno. W części zaś "dowodu wpłaty" i "dowodu wpisu" pod cyfrą 150 znajduje się litera "W", co oznacza, że konto jest w Warszawie. Wszelkie zatem inne czeki, o ileby kiedy znalazły się w "Rycerzu", "Kalendarzu Rycerza" lub innych naszych drukach, nie są od nas, ale sposobem złodziejskim podłożone. Prosimy też bardzo, by wszyscy, którzy inne jakiekolwiek czeki dotąd otrzymali, zechcieli nam natychmiast o tym donieść. Kto zaś na inny czek jak nasz wpłacił kiedy jaką kwotę, niechaj pilnie zachowa odcinek otrzymany na poczcie, a nas zawiadomi kiedy i ile wpłacił, byśmy mogli poczynić odpowiednie kroki dla odebrania pieniędzy tak skradzionych.

Prosimy też o ostrzeganie innych, by nie dali się oszukać.

Chętnie godzimy się także na przedruk o tym wypadku w innych czasopismach, by i ich Czytelnicy nie padli też czasem ofiarą kradzieży na szkodę tychże czasopism.

Virga

[ 1 ] Zamieszczone w numerze grudniowym z 1925 r.

[ 2 ] Niezależna Partia Chłopska (NPCh) - radykalne stronnictwo chłopskie związane ideologicznie z Komunistyczną Partią Polski; założone w 1924 r. przez grupę posłów z S. Wojewódzkim na czele, którzy wystąpili z PSL - "Wyzwolenia" i PSL - "Piasta"; rozwiązane przez władze w 1927 r.