1020a

[Notatka księgi kasowej MI]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Notatka w "Księdze kasowej MI" przy zamknięciu rachunków za grudzień i za cały rok 1925.

[Grodno, 31 XII 1925] [ 1 ]

Cześć Niepokalanej!

Dług [ 2 ] został zaciągnięty na inwestycje, więc dotyczy maszyn, a nie konsumpcji.

Liczba czytelników zbliża się do 30 000.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dane według księgi kasowej MI.

[ 2 ] W czerwcu 1925 r. zaciągnięto dług w konwencie warszawskim w wysokości 28 500 zł.