1026

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 5 (1926) okładka numeru styczniowego.
[Grodno, przed styczniem 1926]

Do obecnego numeru dołączamy "Dodatek ilustrowany" [ 1 ].

Dnia 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia, była odprawiona Msza św. za wszystkich Dobrodziejów "Rycerza", którzy przez ofiary przyczyniają się do jego rozwoju. Wedle obietnicy danej jeszcze w pierwszym roku Wydawnictwa Msza św. będzie się corocznie odprawiać za Dobrodziejów "Rycerza" żywych i zmarłych, dopokąd "Rycerz" będzie wychodził.

Dla miłości Niepokalanej prosimy Sz[anownych] Czytelników:

1) o modlitwę, by Niepokalana raczyła przez swego "Rycerza" jak najwięcej dusz sobie zyskać;

2) o szerzenie "Rycerza Niepokalanej":

a) jednając mu nieustannie coraz nowych Czytelników,

b) ułatwiając innym zmówienie "Rycerza" przez pośredniczenie w prenumerowaniu,

c) kto może niechaj i więcej egzemplarzy zamówi, a potem rozsprzeda je innym w fabryce, w biurze, po wsi, pod kościołem (za pozwoleniem Ks. Proboszcza) itd.

W razie nieotrzymania numeru prosimy reklamować naprzód na poczcie, a potem u nas.

Przepraszamy tych wszystkich nowo zgłaszających się Czytelników, którym mumeru grudniowego nie wysłaliśmy, ale nim służyć już nie możemy, gdyż mimo nakładu 30 000 egz[emplarzy] całkiem się już wyczerpał.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dwie karty formatu "Rycerza" z ilustracjami po obu stronach i podpisami: 1) Nowi kardynałowie. Ojciec św. zamianował czterech następujących biskupów i arcybiskupów kardynałami: 1 - Cerettiego, nuncjusza w Paryżu, 2 - Verdego, sekretarza św. Kongregacji Obrzędów, 3 - Patryka O"Donnela, arcybiskupa-prymasa Irlandii i 4 - Gasparriego, nuncjusza w Brazylii; 2) Delegacja Greków przed Papieżem z okazji uroczystości 1600-letniej rocznicy Pierwszego Soboru Nicejskiego; 3) Wnętrze kościoła Narodzenia Chrystusa Pana w Betlejemie; 4) Betlejem, widok z zewnątrz.