1028

Ważne pytania i odpowiedzi

Oryg.: brak. - Druk.: RN 5 (1926) 19-20.

[Grodno, przed styczniem 1926] [ 1 ]

Ilu jest w Polsce Rycerzy i Rycerek Niepokalanej?

Przeszło 35 000 [ 2 ].

Ile rozchodzi się Cudownych Medalików?

Grube dziesiątki tysięcy.

Gdzie najwięcej czytają "Rycerza Niepokalanej"?

W Ostrowie Poznańskim, bo aż przeszło 2300 egz[emplarzy].

Jak można stać się członkiem Milicji Niepokalanej?

Poprosić o to własnego Ks. Proboszcza albo napisać wprost do nas, podając imię i nazwisko, adres, zajęcie (można i wiek). W odpowiedzi przesyłamy medalik i dyplomik. Medalik należy zawiesić sobie na szyi i klęknąwszy odmówić zamieszczony na dyplomiku "Akt poświęcenia się NMP Niepokalanej", a następnie codziennie odmawiać tamże zamieszczony akt strzelisty: "O Maryjo bez grzechu poczęta, itd.", starając się przy tym gorliwie szerzyć ufność i miłość ku Niepokalanej, zyskiwać coraz [to] nowych członków Milicji, szerzyć Cudowny Medalik, zwłaszcza pomiędzy złymi i nieobyczajnymi, modląc się gorąco o ich nawrócenie (np. przez odmawianie różańca św.) i zdobywać co dzień więcej czytelników dla Jej "Rycerza".

Ile wynosi wpisowe?

Ile kto dać może i chce: więc każdy, bez względu na to, czy i ile przesłać może, do Milicji Niepokalanej może należeć.

A ile kosztuje prenumerata "Rycerza"?

Tak samo, na ile kogo stać. I tu więc każdy może otrzymywać i stale korzystać z "Rycerza", bez względu na stan materialny. Jako norma, ponad którą przesłane kwoty wpisujemy na listę ofiar, służy rocznie: w Polsce 1 zł 50 gr, w Japonii, Korei, na wyspie Formozie i Sachalinie 50 senów (1 jen na dwa lata); w Anglii, Australii i Indiach Angielskich 1 szyling; we Francji i Indiach Franc[uskich] 8 franków; w Indiach Holenderskich [ 1 ] gulden; w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Chinach, na Filipinach i w innych krajach 50 cent[ów] (1 dolar na 2 lata).

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze styczniowym z 1926 r.

[ 2 ] W 1925 r., łącznie z latami poprzednimi, do Rycerstwa Niepokalanej należało blisko 60 000 członków. W samym 1925 r. zapisało się około 20 000 nowych członków.