1028a

[Inwokacja księgi kasowej MI]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Inwokacja na górze karty "Księgi kasowej MI", rozpoczętej 1 I 1926.

[Grodno, 1 I 1926]

Bł. Cottolengo [ 1 ], dopomóż co prędzej wypłacić długi [ 2 ] i nowe potrzebne robić inwestycje.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zob. Pisma, 1008a, przyp. 1.

[ 2 ] Długi były znaczne, wynosiły ponad 30 000 zł - zob. Pisma, 91.