1031

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 5 (1926) okładka numeru marcowego.
[Grodno, przed marcem 1926]

W razie nieotrzymania "Rycerza" w pierwszych dniach miesiąca prosimy o zareklamowanie. Otwarty list albo pocztówka zawierająca tylko zawiadomienie o nieotrzymaniu jakiego numeru i opatrzone napisem: "Reklamacja gazetowa", wolne są od opłaty pocztowej.

Prosimy o wyraźne pisanie adresów.

Z Nowym Rokiem, mimo ostrego kryzysu w kraju, liczba Czytelników powiększyła się o 9000 i wciąż nowi przybywają; wobec czego nakład "Rycerza" wynosi 40 000 egz[emplarzy]. - Cześć Niepokalanej.

Niektórzy z Czytelników zyskali po kilkunastu, a nawet po kilkuset nowych: niech Niepokalana wynagrodzi im trud dla Niej podjęty.

Kto pragnie przyspieszenia Królestwa Niepokalanej na ziemi, niechaj nie ustaje w ciągu roku, ale rozwija coraz to intensywniejszą i obszerniejszą działalność wśród krewnych, znajomych i otoczenia, niech wyzyska wszystkie swoje wpływy, by Niepokalanej "Rycerz" i Jej medalik dotarły do każdego.

Pokorna modlitwa do Niepokalanej, różaniec św., gorące akty strzeliste wskażą mu, kiedy i jak działać, bo Ona wtedy pokieruje, Ona wtedy trudności złamie.

Któż by się chciał od tak miłego trudu wymawiać?...

[O. Maksymilian M-a Kolbe]