1034

"Postąpili" o 2000 lat w tył

Oryg.: brak. - Druk.: RN 5 (1926) 80-81.

[Grodno, przed marcem 1926] [ 1 ]

Poznańska Organizacja Kobiet wysłała do warszawskiej "Biblioteki Dzieł Wyborowych" list, w którym wyrażono obawę i mniemanie, że lektura wydanej tamże książki Z. Rygier-Nałkowskiej "Małżeństwo" może szkodliwie oddziałać na szersze masy. W odpowiedzi otrzymała Pozn[ańska] Org[anizacja] K[obiet] z Warszawy list następujący (cytujemy w całości):

Warszawa, 20 XI 1925

Biblioteka Dzieł Wyborowych

W odpowiedzi na list w obronie obyczajów z powodu książki Zofii Rygier-Nałkowskiej pt. "Małżeństwo", pozwalamy sobie zaznaczyć, że zarzuty w powyższym liście mogły zrodzić się tylko w umysłach tak zacofanych i tak pełnych pruderii, jakie są w Poznańskiem. Zacofanie przynajmniej o lat 20. Świat kroczy naprzód i wyzwala się z pokostu form, jakimi są sakramenty etc., stworzone przez szamanów dla ogłupiania ciemnych mas. Czy Nar[odowa] Org[anizacja] Kobiet wyobraża sobie, że przez głoszenie podobnie zacofanych listów posunie sprawę równouprawnienia kobiety? Wstyd tylko tym robicie Polsce. Faktycznie, jakże słuszne słowa polskiego Mussoliniego (Piłsudskiego): "Żałuję, że kazałem przyłączyć Poznańskie do Polski". Naprawdę wstyd i jeszcze raz wstyd.

(podpisano) J. K. Witoszyńska

"Postępowa" autorka tego listu zapomniała może, że były już w dziejach czasy, kiedy nie było sakramentów, ale od nich upływa już 2000 lat. A przecież nawet wedle jej zdania "świat kroczy naprzód". Miarodajne czynniki rządowe mają więc obowiązek uwolnić społeczeństwo od tak zacofanej "Biblioteki", która nadużywając słowa postęp ogłupia "ciemne masy" dziełami "wyborowymi".

Virga

[ 1 ] Zamieszczone w numerze marcowym z 1926 r.