1039

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 5 (1926) okładka numeru lipcowego.
[Grodno, przed lipcem 1926]

Numerem niniejszym zaczyna "Rycerz Niepokalanej" drugie półrocze. Dlatego prosimy bardzo tych, którzy jeszcze nie uiścili przedpłaty, o łaskawe jak najrychlejsze przesłanie takowej.

Kto naprawdę nie jest w stanie przesłać tak drobnej kwoty, niech da nam znać, a chętnie posyłać będziemy "Rycerza" bezpłatnie.

Tym tylko wstrzymamy wysyłkę "Rycerza", którzy ani nic nie przesłali, ani nie prosili o wysyłanie bezpłatne.

Kto pragnie, aby Niepokalana zyskiwała co dzień więcej dusz, niechaj dla Jej miłości postara się o jak najwięcej nowych czytelników na drugie półrocze.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]