1043

Nowy Prymas Polski

Oryg.: brak. - Druk.: RN 5 (1926) 245.

[Grodno, przed sierpniem 1926] [ 1 ]

Mianowany świeżo arcybiskup diecezji gnieźnieńsko-poznańskiej ks. biskup dr Hlond urodził się w 1881 roku w Brzęczkowicach pod Mysłowicami jako syn urzędnika kolejowego.

Od wczesnej młodości przebywał w zakładzie ks. Bosco w Turynie, skąd po skończeniu gimnazjum udał się do Rzymu i studiował tam filozofię na uniwersytecie gregoriańskim, gdzie uzyskał doktorat.

W roku 1901 przybył do Oświęcimia, gdzie pracował jako nauczyciel pedagogii.

Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1905 z rąk ks. biskupa Nowaka, ówczesnego sufragana krakowskiego. W roku 1907 zostaje mianowany dyrektorem zakładu salezjańskiego w Przemyślu, a następnie dyrektorem takichże zakładów w Wiedniu. W roku 1919 zostaje pierwszym prowincjałem nowej prowincji salezjańskiej, w której skład weszły prowincje salezjańskie Austrii, Węgier i zachodnich Niemiec. Działalność jego z tego okresu zaznaczyła się powstaniem wielu nowych siedzib OO. Salezjanów. W roku 1922 został ks. dr Hlond mianowany administratorem apostolskim na Górnym Śląsku, a z końcem 1925 r. pierwszym biskupem diecezji śląskiej. Na tej placówce zastała go obecnie nominacja na Prymasa Polski po śmierci śp. ks. kard[ynała] Dalbora.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze sierpniowym z 1926 r.