1049

Od Wydawnictwa

Oryg.: brak. - Druk.: "Kalendarz Rycerza Niepokalanej" 3 (1927) 2.
[Grodno, przed 1927]

Oto trzeci z rzędu "Kalendarz Rycerza Niepokalanej" opuszcza prasę. Czy poprzednie osiągnęły swój cel? Jeżeli wzbudziły trochę więcej ufności ku Niepokalanej, jeżeli choć iskierkę miłości ku Niej wznieciły, były potrzebne koniecznie i błogosławione przez tych, którym dopomogły.

I obecny kalendarz na rok 1927 to jedynie ma na celu.

Zdobyć cały świat i każdą duszę z osobna, bez względu na różnice narodowości, Niepokalanej miłościwej Królowej świata - oto cel nas wszystkich Rycerzy i Rycerek Niepokalanej.

Dlatego też prosimy bardzo wszystkich, do których rąk dostanie się ten kalendarz, by dla miłości Niepokalanej postarali się, aby i ich krewni, przyjaciele i znajomi też go nabyli.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]