1050a

[Komunikat]

Oryg.: brak. - Druk.: RN 6 (1927) okładka numeru wrześniowego.
[Grodno, po 15 VIII 1927] [ 1 ]

W intencji wszystkich Czytelników i Dobrodziejów "Rycerza Niepokalanej" odprawiła się [ 2 ] w samą uroczystość Wniebowzięcia NMP Msza św. w Ostrej Bramie przed nowo ukoronowanym Cudownym Obrazem [ 3 ].

O. M[aksymilian] K[olbe]

[ 1 ] Dane zaczerpnięte w treści komunikatu.

[ 2 ] Mszę św. odprawił sam św. Maksymilian, jak wynika z jego własnoręcznych zapisków w Księdze kasowej MI nr 3 pod datą 15 VIII 1927; jest tam m.in. pozycja "oprowadzającemu po kościele zakrystianowi Ostrej Bramy 1 zł". Święty nie pojechał na odpust do Wilna sam, ale zabrał ze sobą wszystkich braci z Wydawnictwa RN w Grodnie (20 osób), którzy przy okazji pielgrzymowali także do Kalwarii Wileńskiej.

[ 3 ] Obraz MB Ostrobramskiej (MB Miłosierdzia) w Wilnie został ukoronowany koronami papieskimi 2 VII 1927 przez kard. Aleksandra Kakowskiego. W uroczystościach koronacyjnych wziął udział cały Episkopat Poslki, przedstawiciele najwyższych władz RP z prezydentem Ignacym Mościckim i premierem Józefem Piłsudskim oraz tłumy wiernych. Koronacja odbyła się staraniem arcybiskupa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego. Z ramienia RN obecny był na koronacji o. Alfons Kolbe. "Rycerz Niepokalanej" obszernie relacjonował na swoich łamach przebieg uroczystości - zob. RN 6 (1927) 176-177, 193, 228-233, 259-263, 264.