1058

Zabobonna modlitwa

Oryg.: brak. - Druk.: RN 7 (1928) 364.
[Niepokalanów, przed grudniem 1928] [ 1 ]

Jeden z czytelników naszych otrzymał karteczkę z modlitwą i pogróżkami, że jeżeli w trzech dniach 9 razy jej nie przepisze i nie porozsyła innym, spadną nań różne nieszczęścia. Nie dał się jednak oszukać i tę kartkę wprost do redakcji "Rycerza" skierował bez żadnych przepisywań i rozsyłań.

I dobrze zrobił.

Bo wszystkie te pogróżki nie mają żadnej podstawy i są tylko czczym zabobonem. Należy więc takie pisma bezwzględnie niszczyć.

M[aksymilian] K[olbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze grudniowym z 1928 r.