1057

Dlaczego?...

Oryg.: brak. - Druk.: RN 7 (1928) 258.

[Niepokalanów, przed wrześniem 1928] [ 1 ]

Dlaczego niektóre czasopisma katolickie nie uważają na ilustracje i podają rzeczy niestosowne, ubliżające skromności tak w tekście jak i w ogłoszeniach?...

Dlaczego sporo czasopism, skądinąd zdrowych, nie dostrzega, że przedrukowując żarty, które godzą w nierozerwalność sakramentu małżeństwa, przez to samo współpracuje z otwartymi wrogami religii i ojczyzny, o tyle skuteczniej, że nieznacznie i wpośród tych, którzy by przewrotnego pisma nie wzięli do ręki?...

Dlaczego czytelnicy tych pism nie domagają się skutecznie usunięcia takich chorobliwych objawów?...

Dlaczego po kościołach widać wśród nabożeństwa tylu chrześcijan-katolików, na których ustach trudno dostrzec szeptu modlitwy?... a w ich rękach nie widać ani różańca, ani książeczki?...

Dlaczego?...

M[aksymilian] K[olbe]

[ 1 ] Zamieszczone w numerze wrześniowym z 1928 r.