1065

[Trasa pierwszej podróży] [ 2 ]

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

[Niepokalanów, po 3 VII 1930] [ 1 ]

[Trasa pierwszej podróży do Japonii]

Niepokalanów - w konsul[atach] - jap[ońskie] wiz[y] darmo - fran[cuskie] drogo - włoski: era faszyst[owska]

Warszawa - żywność: czytelnicy -

Wiedeń - kośc[iół] - informacje grzeczne, pani prowadzi do tram[waju]

Padwa - w nocy - Msza św. u grobu św. Antoniego

Rzym - katakumby, Msza św. - Ołtarz Ratisb[onne’a]. - Koloseum

Marsylia - br. Sew[eryn] - Paryż, Lisieux, Lourdes [ 3 ]

Spotkali się - u Kapucynów. Na okręt. Odjazd, różaniec

Śródziemne Morze - Mewy - [figura Nôtre Dame] della Gardia - Sard[ynia] - Korsyk[a]

Sycylia

Port Said (Egipt)

Morze Czerwone

Dżibuti (Somalia)

Perskie Morze

Kolombo (Cejlon)

Bengalskie M[orze]

Singapur

Sajgon (Annam)

Chińskie M[orze]

Hongkong

Szanghaj

Morze

Nagasaki

[Trasa podróży z Japonii do Polski w 1930 r.]

Nagasaki

Osaka [ 4 ]

Nagasaki [ 5 ]

Szanghaj

Tsingtao

Talien

Harbin

Mandżuria

Syberia

Rosja

Moskwa

Białoruś

Niegorełoje

Stołpce

Polska

Warszawa

Niepokalanów

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Miejscowości leżące na trasie podróży są pisane jednolitym charakterem pisma, starannie i w równych odstępach, co dowodzi, że nie były wciągane na listę w czasie podróży, kiedy panują różnorodne warunki do notowania, ale w jednym rzucie, prawdopodobnie po przybyciu do Polski, gdzie św. Maksymilian dotarł 3 VII 1930 - zob. Dzienniczek mszalny, 149.

[ 2 ] Jest to trasa pierwszej podróży do Japonii z braćmi i drogi powrotnej do Nagasaki, o czym Święty wspomina w liście z 9 IV 1933 - zob. Pisma, 447a.

[ 3 ] Podróż do Lourdes, Paryża i Lisieux św. Maksymilian odbył wcześniej, w dniach 30 I - 1 II 1930. Notatka być może wskazuje, że br. Seweryn Dagis dotarł do Marsylii przez Paryż, Lisieux i Lourdes.

[ 4 ] Podróż z Nagasaki do Osaki w sprawie zakupu maszyny drukarskiej i z powrotem odbył św. Maksymilian w dniach 9-11 V 1930 - zob. Dzienniczek mszalny oraz Pisma, 223, 224 i 225.

[ 5 ] Do Polski na kapitułę prowincjalną św. Maksymilian wyruszył z Nagasaki 12 VI 1930 i podróżował koleją przez Syberię - zob. Pisma, 1065a.