1067a

Nuncjusz Apost[olski]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 15 VI 1931] [ 1 ]

- Przyjedzie do Nagasaki wtorek wieczór do Oury.

- Napisać "memorandum", jakeśmy przyszli itd.

- Współpraca (nie przeciw zwyczajom Jap[ończyków]?).

- Dobrze, że dałem, com przyniósł.

- Sprawozdania (roczne czy częstsze) biskupom, Delegatowi Apost[olskiemu].

- Może wysłać z kilka artykułów po włosku na pokaz.

- Uwaga: Informować jak najwięcej wszędzie [ 2 ].

- O. Deruy [ 3 ] - okręg szkodliwy, bo pismo okręgu [ 4 ]. Niepokalana nasza. - Reklamować.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Rozmowa św. Maksymiliana z delegatem apostolskim Mooneyem odbyła się 15 VI 1931 - zob. Pisma, 868, D.

[ 2 ] W oryginale ostatni wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 3 ] Ks. Georges Deruy w 1935 r. był proboszczem parafii św. Pawła w Amagasaki, diec. Osaka.

[ 4 ] Zdanie niejasne; może dotyczy trudności, jakie miał japoński RN ze strony innych pism katolickich. Może też Święty informował się o możliwości i konsekwencjach przyjęcia okręgu przez Zakon?