1076c

Gry i zabawy na wolnym powietrzu

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

[Mugenzai no Sono, ok. 16 XII 1932] [ 1 ]

- piłka ręczna [..] [ 2 ]

- zabawy przy stole kulką

- rzucanie kamieniem do miejsca oznaczonego

- rzucanie by przewrócić jedną rzecz stojącą lub więcej

- rzucanie kulki (jak kręgle)

- strzelanie do celu kamieniami [lub] strzałkami

- puszczanie latawców i telegram do niego [...] [ 3 ]

- gonienie się

- zabawa w chowanego

W mieszkaniu

- domimo - gry kartkowe (losy) - loteria fantowa -

- ile palców - kilka razem

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

Tekst z dawnym numerem 1076b.

[ 1 ] Św. Maksymilian odwiedził Księży Salezjanów w Mijadzaki 16 XII 1932 i interesował się problemem zabaw, zapewne z myślą o przyszłych internistach - uczniach Małego Seminarium w Mugenzai no Sono. O założeniu podobnego zakładu myślał już w 1930 r. - zob. Pisma, 256.

[ 2 ] Obok szkic tablicy (celu?) do rzucania piłką.

[ 3 ] Szkic dwóch latawców.