1076b

[Odezwa do czytelników]

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 3 (1932) 322-323. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.
[Mugenzai no Sono, przed grudniem 1932] [ 1 ]

W tym miesiącu wydajemy 50 tysięcy egzemplarzy "Rycerza", zatem w tym i przyszłym miesiącu będziemy mogli wysłać więcej numerów okazowych. Jeśli więc dwa razy zawita do Was "Rycerz" i nie będzie nam zwrócony - przyjmiemy to z wdzięcznością jako znak, że "Rycerza" otrzymywać pragniecie.

Pierwszego dnia tego miesiąca "Rycerz" do Was zawita - prosimy go przyjąć łaskawie i nie zwracać do nas. Jeśli rzeczywiście chętnie otrzymywać go pragniecie, będzie on do Waszych mieszkań każdego miesiąca szybko przybywał.

Ale nie ma obowiązku płacić za "Rycerza".

A dobrodzieje łaskawi niech raczą użyć czeku nr 2304. Jeśli ofiara będzie ponad 16 senów za pół roku, albo ponad 30 senów za rok - nadwyżkę i nazwisko ofiarodawcy ogłosimy w "Rycerzu".

Chętnie posyłamy co miesiąc "Rycerza" również tym czytelnikom, którzy ofiar nie przysyłają. Ofiary dobrodziejów są kapitałem na światowy rozwój "Rycerza".

* * *

Do "Rycerza" tego miesiąca załączyliśmy pocztówki.

Ci, którzy pragną pomnożyć liczbę czytelników choćby o jednego, niech napiszą adres osób nie znających jeszcze "Rycerza" i prześlą do Wydawnictwa. My zaś poślemy numer okazowy na ten adres.

* * *

Ci, którzy doświadczyli potężnego i miłosiernego wstawiennictwa Maryi, trzeba by Ją więcej kochali. Oni też pragną, by i inni, nie znający Jej jeszcze - więcej Ją poznali.

Ci, co Boga nie znają jeszcze - przez wstawiennictwo Maryi prędzej Go poznają. Im więcej zaś Boga poznają - tym więcej Go pokochają.

Bóg Jezus Chrystus powodowany najwyższą miłością świata przyjął ciało ludzkie w łonie Dziewicy Maryi. Miłość Matki i Dziecka to najgłębsza tajemnica. Do tych, którzy potrafią ją zrozumieć, mamy specjalną prośbę, mianowicie: módlcie się łaskawie o rozwój "Rycerza" i przysyłajcie nam jak najwięcej adresów nowych czytelników.

* * *

Niepokalana Dziewica Maryja obficie odpłaci tym, co w jakikolwiek sposób przyczynią się do rozwoju "Rycerza" - a to zaś będzie dla ich duszy przyczyną wielkiego szczęścia.

Korube

Tekst z dawnym numerem 1076a.

[ 1 ] Zamieszczone w numerze grudniowym japońskiego RN z 1932 r.