1080

[MI światowa]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Rzym, 5 IX 1933] [ 1 ]

N[ajprzewielebniejszy] O. Generał [ 2 ] (w Rzymie przed wyjazdem do Japonii 1933):

Projekty o MI na piśmie robić - przysyłać (?), by pozostały na później.

Interesować się sprawami MI światowej.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Zob. Pisma, 869, A.

[ 2 ] O. Domenico Tavani.