1081a

Różaniec

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 4 (1933) 313-315. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.
[Mugenzai no Sono, przed październikiem 1933] [ 1 ]

W każdym katolickim domu, choćby najbiedniejszym, można znaleźć różaniec.

Zwłaszcza w czasie modlitwy - czy to w kościele, czy w czasie pogrzebu - można widzieć, że wierni mają go w swych rękach.

W czasie radosnym - czy smutnym, gdy wierni modlą się do Boga, odmawiają różaniec i są oni bardzo z nim związani.

Różaniec jest podobny do buddyjskiego "dziudzu" [ 2 ], ale istota jego jest całkiem inna. Liczba paciorków jest większa niż w "dziudzu" i między paciorkami jest pewna odległość. Wielkie ziarnko jedno i dziesięć małych stanowią jeden dziesiątek, całość stanowi 15 dziesiątków. Zwyczajnie wierni używają skróconej formy "kontatsu" [ 3 ] w postaci pięciu dziesiątków.

Modlitwami odmawianymi są:

Modlitwa Pańska: "Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen".

Pozdrowienie Anielskie: "Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus; święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen". i Chwała Ojcu.

Modlitwa Pańska - nauczył jej sam Pan nasz Jezus Chrystus. Pozdrowienie Anielskie - znane jest powszechnie jako Ave Maria. Modlitwa ta składa się ze słów pozdrowienia Maryi przez Archanioła Gabriela, pozdrowienia Elżbiety i prośby Kościoła o wstawiennictwo Maryi. Chwała Ojcu - jest to pochwalna modlitwa do Trójcy Przenajświętszej, a każda z tych modlitw szeroko znana i używana była od zarania Kościoła.

Na wielkim paciorku odmawia się Ojcze nasz, na małym Zdrowaś Maryjo, a na końcu dziesiątka dodaje się Chwała Ojcu. Przy odmawianiu tych modlitw rozważa się 15 tajemnic.

Tajemnice są: radosne, bolesne i chwalebne, po pięć razem zgrupowane. Radosne są następujące: 1) Zwiastowanie Maryi; 2) Maryja nawiedza Elżbietę; 3) Narodzenie Pana; 4) Maryja ofiaruje Pana w świątyni; 5) Znalezienie Pana w świątyni. Bolesne tajemnice są: 1) Śmiertelne konanie Pana w Ogrójcu; 2) Biczowanie; 3) Koronowanie koroną cierniową; 4) Dźwiganie krzyża przez Pana; 5) Ukrzyżowanie i śmierć Pana na krzyżu. Chwalebne są: 1) Zmartwychwstanie Pana; 2) Wniebowstąpienie Pana; 3) Zstąpienie Ducha Świętego; 4) Wniebowzięcie Maryi; 5) Maryja ustanowiona Królową aniołów i ludzi. - Rozważając te tajemnice modlimy się do Boga według pouczenia Matki Bożej.

Jak widzimy - różaniec jest bardzo łatwą modlitwą, jeśli tylko zapamięta się wyżej wymienione trzy modlitwy. Łatwo zrozumieć, że małe dzieci, a nawet i prostaczkowie nie umiejący czytać, łatwo mogą posługiwać się różańcowym sposobem modlitwy.

Ponadto ludzie wykształceni, jeśli głęboko rozważać będą te tajemnice, łatwo zrozumieją katolicką naukę i każdy, kto będzie rozważał te tajemnice, zdobędzie wiele pouczenia na każdy dzień życia.

Oczywiście i niewierni mogą odmawiać różaniec. Nie tylko, że odmawiać mogą, ale przez rozważanie tajemnic łatwiej nabożeństwo różańcowe zrozumieją, ponadto modlitwą różańcową mogą sobie wyprosić łaskę doskonałej prawdy i wiary.

Kościół ustanowił październik miesiącem modlitwy różańcowej. Wierni od dawna już mają zwyczaj odmawiania różańca w tym miesiącu, czy to w kościele - czy to w gronie pobożnej rodziny.

W roku 1858, gdy Matka Boża w Lourdes się objawiła, różaniec miała w swych rękach i przez Bernadetę poleciła nam modlitwę różańcową. Stąd możemy wnioskować, jak bardzo modlitwa różańcowa cieszy Niepokalaną. A także przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże.

Korube

[ 1 ] Artykuł ukazał się w numerze październikowym japońskiego RN z 1933 r.

[ 2 ] "Dziudzu" - rodzaj buddyjskiego różańca.

[ 3 ] Inna nazwa różańca - przyp. tłum.