1081c

Członkom Rycerstwa Niepokalanej

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 4 (1933) 364-365. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.
[Mugenzai no Sono, przed grudniem 1933] [ 1 ]

W grudniu góry północnej Japonii otulone są bielutkim śniegiem. W blaskach słońca ten biały śnieg daje nam wrażenie świetlanej czystości, tak bardzo odpowiadającej dniu święta Niepokalanego Poczęcia. Tak, zaprawdę Prześwięta Niepokalana jako śnieg jest biała i błyszczy jak kryształ. Owszem, bez porównania jest czystsza i niepokalana! My, członkowie Rycerstwa Niepokalanej, to święto szczególniej święcimy.

W Japonii nie ma jeszcze wielu członków Rycerstwa. Dotąd zostały przyjęte 644 osoby - wszyscy są katolikami. Byli jednak kandydaci do przyjęcia i wśród niekatolików, jako członkowie pomocniczy (niepełni).

Cześć Niepokalanej!

Aby dobrze się przygotować na ten uroczysty dzień członkowie przystępują do spowiedzi św. i uzyskać mogą tego dnia odpust zupełny. Mianowicie po przyjęciu Komunii św., gdy odmówią na intencję Kościoła św. 6 Ojcze nasz, 6 Zdrowaś i 6 Chwała Ojcu, z ustanowienia Ojca św. Piusa XI otrzymują odpust zupełny. Przy tej okazji odmawiamy akt oddania się Niepokalanej.

Nie jest konieczne odmawiać ściśle ustaloną modlitwę, wystarczy pomodlić się w tym duchu. Dla wygody Czytelników modlitwa: "O Niepokalana nieba i ziemi Królowo" jest w dyplomiku - więc proszę się nią posłużyć [ 2 ].

Także jako przygotowanie na to święto członkowie Rycerstwa przez nowennę i przez oktawę przynajmniej trzy razy [ 3 ] [będą starać się uczestniczyć w nabożeństwie], przez to będą starać się zbliżyć do Niepokalanej, a przez Nią do Chrystusa Pana. Ponadto w tym czasie będą starać się pouczyć tych, co nie znają Matki Bożej i naszej, dlaczego trzeba przez Niepokalaną Matkę Bożą zbliżać się do Chrystusa, a przez Chrystusa do Wszechmocnego Ojca. W tym sensie członkowie Rycerstwa, aby ucieszyć Matkę Bożą, starać się będą pozyskiwać nowych czytelników i szerzyć "Rycerza".

My w Zagrodzie Niepokalanej pracujący, zakonnicy św. Franciszka, w ciągu tej nowenny podwoimy nasze modlitwy, prace i umartwienia - ofiarujemy je na chwałę Niepokalanej. Wy, członkowie Rycerstwa żyjący w świecie, w ciągu tej nowenny starajcie się według możności ofiarować swe życie i modlitwy Matce rodzaju ludzkiego i Matce Bożej - o to Was prosimy!

Korube

[ 1 ] Zamieszczone w numerze grudniowym japońskiego RN z 1933 r.

[ 2 ] Zdanie w jęz. japońskim niejasne - przyp. tłum.

[ 3 ] Zdanie niejasne - jw.