1083

[Akt poświęcenia się Niepokalanej]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 1932-1933] [ 1 ]

Pod Twą opiekę, o Matko najsłodsza, i pod wezwaniem Tajemnicy Twego Niepokalanego Poczęcia pragnę odbywać wszystkie moje "actiones et passiones" [ 2 ]. Nadto postanawiam uroczyście, że będę im się wiernie oddawał w tym celu, aby tym więcej przyczynić się do oddawania należnej czci Bogu przez szerzenie nabożeństwa do Ciebie. Proszę Cię zatem, o Matko najmiłościwsza, abyś pracom moim łaskawie pomagała. Ja zaś, co słuszne jest, pobożnie i chętnie obiecuję, że jakikolwiek tylko z owych prac moich nastąpi pożytek, wszystko to przyznam jako otrzymane za Twoim do Boga wstawiennictwem.

Dozwól mi...

I daj mi...

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dane prawdopodobne; odpowiadają okresowi podróży do Indii w sprawie nowego Niepokalanowa i trudnym warunkom pracy w Japonii w tych latach.

[ 2 ] Prace i cierpienia; działania i doznania; wysiłki i uczucia.