1084

Dlaczego?

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

[Mugenzai no Sono, 1932-1933] [ 1 ]

Maryja!

Znałem młodzieńców, co bardzo kochali Niepokalaną naszą wspólną Mamusię, a potem... zeszli na manowce.

Dlaczego?

Czy może Niepokalana sama ich odepchnęła od siebie?

Nigdy, przenigdy.

Więc cóż się stało?

Mamy zawsze wolę wolną i ani Bóg sam, ani Niepokalana tej woli nie przymusza. Jeżeli więc chcemy, możemy w każdej chwili opuścić Boga, opuścić Niepokalaną, możemy się - potępić na wieki. Jeżeli chcemy.

Co za straszne prawdy. A jednak gdybyśmy nie mieli woli wolnej, nie byłoby zasługi, nie byłoby też i nagrody, nie byłoby nieba.

Św. Alfons drżał na myśl, czy wytrwa do końca i zapytuje [...] [ 2 ].

Zauważyłem, że diabeł nasamprzód stara się pozbawić swą ofiarę Cudownego Medalika Niepokalanej, pod jakimkolwiek pozorem, a potem już mu łatwo idzie.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Artykuł pisany łącznie z pamiętnikiem z lat 1932-1933.

[ 2 ] Zdanie nie dokończone. Następujący potem dopisek św. Maksymiliana: "Le gloria di Maria" wskazywałby, że wolne miejsce pozostawiono dla wpisania cytatu z Uwielbień Maryi św. Alfonsa Liguoriego.