1088c

Wspomnienia czterech ubiegłych lat

Oryg.: brak. - Druk.: "Mugenzai no Seibo no Kishi" 5 (1934) 130-131. Z oryg. japońskiego tłumaczył o. Janusz M. Koza OFMConv.
[Mugenzai no Sono, przed majem 1934] [ 1 ]

Wspomnienia o przeszłości przywodzą nam czasem na pamięć cierpienia i różne przeciwności, ale teraz są one powodem radości - bo były konieczne w dążeniu do osiągnięcia szlachetnego celu.

Już po raz piąty oglądam kwiaty wiśni na japońskiej ziemi. Przed czterema laty 24 kwietnia, gdy z dwoma braćmi [ 2 ], okrętem "Nagasaki" przybyłem do portu nagasackiego - pytałem się samego [a] siebie: jak mnie też przyjmą w Japonii? Gdy przybyłem taksówką do kościoła w Oura (który obecnie uznano za pomnik narodowy), duża biała statua Matki Bożej z napisem u dołu "Matka Boska Japonii" zdawała się zapraszać, by wejść do kościoła. Zmęczony byłem chorobą morską, ale gdym zobaczył figurę, zniknęło zmęczenie i z radością wszedłem do kościoła.

Przez tydzień po przybyciu mieszkałem przy kościele w Oura i często patrzyłem na białą figurę Matki Boskiej Japonii. Potem przez rok mieszkałem przy ulicy Minamiyamate nr 10 w domu szpitalnym p. Tanaka, a wreszcie przeprowadziłem się do Mugenzai no Sono na Hongochi. Od tego czasu już cztery lata minęły.

W tym okresie "Seibo no Kishi" prowadził pracę misyjną, pocieszał i pouczał - i za to otrzymaliśmy niezliczone listy dziękczynne od Czytelników. Także wielu Czytelników donosiło, że przez czytanie "Rycerza" znalazło drogę do szczęścia.

Oddalenie od Ojczyzny, brak znajomości języka japońskiego i znaczne różnice klimatu - były powodem wielu przykrości, ale gdyby tylko jedna dusza zdobyła przez to szczęście - wszystkie dotąd zniesione cierpienia i trudności mają wielką wartość.

Bóg jest źródłem szczęścia, a kto się zbliża do Boga - uczestniczy w Jego szczęściu i już w tym życiu kosztuje tego szczęścia. Ale wiele dusz nie zna prawdziwego szczęścia i go nie odczuwa, nie rozumie.

Przed czterema laty, w maju, pierwszy numer "Rycerza" się ukazał - i to już piąty maj. Przed czterema laty "Rycerza" wydrukowano 10 000 egzemplarzy, co roku wzrastał on i obecnie wychodzi 60 000 i rozsyłany jest nie tylko ludziom wewnątrz Japonii, ale i emigrantom daleko za granicą.

Niech wzrasta i kwitnie pod opieką Niepokalanej Matki Chrystusa, a Jej Imię niech będzie coraz bardziej chwalone!

Korube

[ 1 ] Zamieszczone w numerze majowym japońskiego RN z 1934 r.

[ 2 ] Zeno Żebrowskim i Hilarym Łysakowskim.