11

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: Tivoli - Panorama.
Rzym, [21 X 1913] [ 1 ]

N[iech] b[ędzie] p[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]!

Najdroższa Mamo!

Ostatniego czwartku [ 2 ] wróciłem do Rzymu, list od Mamy otrzymałem w Zagarolo i serdecznie zań dziękuję. Ostatnie dnie wakacji były szczególnie urozmaicone i wesołe. Na kapitule (a właściwie kongregacji nadzwyczajnej [ 3 ]) bowiem wybrano naszego O. Rektora [ 4 ] wikarym generalnym, dla sprawowania urzędu, zamiast chorego O. Generała [ 5 ], a nasz O. Prow[inicjał] z Galicji [ 6 ] został wybrany socjuszem generalnym. Wkrótce po wyborach odwiedzili nas w Zagarolo: O. Wikary Gen[eralny], O. Socjusz Gen[eralny] (O. Prow[inicjał] z Galicji), O[jcowie] Prowincjałowie niemiecki [ 7 ] i polski [ 8 ] z Ameryki i inni. Przez cały prawie ten dzień trzymaliśmy się (my Polacy) naszego O. Prowincjała. Nazajutrz urządziliśmy całodniową wycieczkę do Tivoli, głównie dla zwiedzenia wodospadów przedstawionych na kartce. Dziś zdaje się rozpoczną się rekolekcje, a potem nauka.

Z prośbą o modlitwę, szczególnie o odrodzenie się przez rekolekcje,

zawsze kochający syn

br. Maksymilian

[Dopisek] Zarazem posłałem Józiowi i Tacie taką kartkę.

[Adres] Szanowna Pani | Marianna Kolbe | klasztor PP. Felicjanek | ul. Smoleńsk nr 2 | w Krakowie | Austria - Galicja [ 9 ]

[Stempel pocztowy] Roma Ferrovia 29 X 1913

[ 1 ] Dopisek: "Zarazem posłałem Józiowi i Tacie taką kartkę", wskazuje na tę samą datę, co kartka poprzednia wysłana do Józefa Kolbego, czyli 21 X 1913. Nie można przyjąć daty stempla pocztowego, która i na kartce pocztowej z dnia 21 X 1913 jest ta sama: 29 X 1913. Stempel pocztowy dowodzi tylko, że kartki pocztowe do Marii, Juliusza i Józefa Kolbów zostały nadane dopiero po zakończeniu 8-dniowych rekolekcji, o których tu wzmianka. Tekst oryginału: "Rzym 10 [...]" wobec zatarcia się reszty, jest niejasny.

[ 2 ] 14 X 1913.

[ 3 ] Nadzwyczajna kongregacja generalna odbyła się w Rzymie 7-10 X 1913.

[ 4 ] O. Domenico Marię Tavaniego.

[ 5 ] Był nim wówczas o. Vittore Sottaz.

[ 6 ] O. Peregryn Haczela.

[ 7 ] Prowincjał prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w USA, o. Leo Greulich - zob. Pisma, 13, przyp. 4.

[ 8 ] O. Jacek Fudziński, prowincjał prowincji św. Antoniego (USA).

[ 9 ] Od października (na pewno od 13 X, a może i wcześniej) 1913 aż do śmierci, tj. do 17 III 1946, Maria Kolbe mieszkała stale w klasztorze Sióstr Felicjanek w Krakowie, ul. Smoleńsk 2, a po zmianie numeracji ul. Smoleńsk 6. Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu (SS. Felicjanki) powstało w 1855 r. w Warszawie. Jego założycielką była bł. Maria Angela - Zofia Truszkowska, która wraz z bł. Honoratem Koźmińskim ukształtowała zgromadzenie w duchu ideału franciszkańskiego. Zatwierdzone ostatecznie w 1907 r.